De fiscale gevolgen van de aankoop van een nieuwe gezinswoning

U bent van plan om, alleen of samen met uw partner een nieuwe gezinswoning aan te kopen?

Op heden bezit u reeds een gezinswoning die u een aantal jaar geleden heeft aangekocht?

Om dit project te financiering adviseren wij u als AXA bankagent in kader van een overbruggingskrediet.

 

Maar hoe zit dit precies in elkaar op fiscaal vlak?

 

Een vaak voorkomende aanvraag in de praktijk die ik even onder de loep nemen Hypotheekruil (niet altijd mogelijk)

 

Bij een hypotheekruil of pandwissel wordt de hypotheek op de oude woning overgedragen naar de nieuwe woning. U behoudt de huidige fiscaliteit indien de aankoop van de nieuwe woning op hetzelfde ogenblik gebeurt als de verkoper van de oude woning.

 

In de meeste gevallen zal de huidige woning nog niet verkocht zijn op het moment van de aankoop van de nieuwe woning. Indien u dus een nieuwe woning aankoopt in 2016 volstaat het dat de huidige woning op 31 december 2016 te koop is aangeboden op de vastgoedmarkt. Uw huidige woning moet dan weliswaar verkocht zijn op 31 december 2017 om uw huidige fiscaliteit te behouden

 

Woonbonus, van oud naar nieuw

 

U kocht in 2011 uw eerste woning in het Vlaamse gewest en had op dat ogenblik geen kinderen. 

Bedrag dat u maximaal kunt inbrengen in de belastingsaangifte:

2280 EUR (basisbedrag) + 760 EUR ( gedurende de eerste 10 jaar van de lening) = 3040 EUR

Voordeel aan marginaal tarief ( percentage hoogste belastingsschijf)

 

U kan enkel van deze voordelige 'oude' woonbonus blijven genieten indien er een pandwissel wordt uitgevoerd.

 

Zonder pandwissel, maar indien woning A tijdig is verkocht, dus voor 31 december 2017, kwalificeert woning B als 'eigen' woning zodat de betalingen in aanmerking komen voor de 'nieuwe' gewestelijke woonbonus.

Bedrag dat u maximaal kunt inbrengen in de belastingsaangifte:

1520 EUR (basisbedrag) + 760 EUR ( gedurende de eerste 10 jaar van de lening) = 2280 EUR

Voordeel voor iedere burger bepaald a rato 40%

 

Opgelet!

Indien de eerste woning nog steeds in uw bezit is na 31 december 2017, is de nieuwe woning niet langer uw enige woning, waardoor u het bijkomende bedrag van 760 EUR niet meer mag inbrengen. 

 

U merkt al snel dat het voordeliger is om het oude systeem te behouden, helaas is een pandwissel in te praktijk moeilijk haalbaar.

 

Kleine nuance

 

Wanneer u geniet van de 'nieuwe' gewestelijke woonbonus doet u er goed aan om na 10 jaar opnieuw met ons rond tafel te zitten om uw fiscaal dossier te optimaliseren.

Immers na deze periode hebt u opnieuw fiscale marge om een bedrag van 760 EUR fiscaal in te brengen onder de noemer lange termijnsparen.

Sparen met een hoog rendement dat u best in het achterhoofd houdt als fiscale optimalisatie enerzijds, opbouw van het pensioen anderzijds.

 

Uw bankagent en verzekeringsmakelaar

 

 

share: