Dieselgate - update

Sinds kort is D'Ieteren, de Belgische invoerder van de merken uit de Volkswagen-groep, gestart met de terugroepactie van de voertuigen waarvan de motor uitgerust is met de zogenaamde 'sjoemelsoftware'.  Elke eigenaar zal in de loop van de volgende maanden een persoonlijke uitnodiging krijgen om het voertuig bij zijn concessiehouder aan te bieden. Het voertuig zal een gratis update ontvangen en indien nodig, zal een vervangwagen ter beschikking worden gesteld.

D'Ieteren heeft meegedeeld dat, na het uitvoeren van de herstelling, een certificaat zal worden afgeleverd waarin staat dat het voertuig conform is met de uitstootregeles. Volgens D'IEteren garandeert de Vokswagen-groep dat er géén impact is op de rijprestaties, brandstofverbruik, CO2-uitstoot en het geluidsniveau. Als dit inderdaad zo is, dan lijdt de eigenaar van een getroffen voertuig in principe geen schade, nu er ook geen aanwijzigingen zijn dat de tweedehandswaarde zou zijn aangetast.

Volgens D'Ieteren zal er een beperkte commerciële vergoeding worden voorzien. Het gaat om een extra korting van 1% bij de aankoop van een nieuwe auto, een cheque van 30 euro om te besteden bij een concessiehouder en een kleine bijkomende garantie voor pechtverhelping.

Deze beperkte commerciële tegemoetkoming heeft allicht te maken met het feit dat, na herstelling, de voertuigen volledig conform de Europese vereisten zouden zijn. In de Verenigde Staten blijkt Volkswagen geen bevredigende oplossing te hebben gevonden en beschikken de consumenten over uitgebreide rechten op forse schadevergoedingen.

Nu volgends de huidge informatie er geen blijvende schade zou worden geleden door de getroffen eigenaars, menen we dat een onmiddelmlijke (gerechtelijke) actie zich niet opdringt. Aangezien D'Ieteren nog maar net begonnen is met haar terugroepactie en er nog geen duidelijk beeld is op de resultaten hiervan en de imapct op de herstelde voertuigen, volgt DAS deze problematiek niettemin op de voet.

 

DAS is steevast onze partner in rechtsbijstand.

Ontdek de kracht en de service van een onafhankelijke rechtsbijstand, aarzel niet om ons meer uitleg te vragen.

 

 

share: