Nieuwe mogelijkheden om uw kaarten zelf te beheren

Sinds 23 januari lanceerde AXA Bank enkele nieuwigheden zodat u als klant zelf via homebanking of mobile banking de instellingen van uw kaarten kan wijzigen.Over welke kaarten gaat het?

Deze aanpassing geldt zowel voor AXA bankkaarten, Visa Classickaarten als de Visa premiumplus kaarten.

Over welke functionaliteiten gaat het?

De instellingen van de volgende functionaliteiten kunnen gewijzigd worden:

  • Het al dan niet toestaan van betalingen via internet via de kaart

U kan deze functionaliteit om veiligheidsredenen eventueel afzetten wanneer u nooit via internet aankopen doet. U kan deze ook altijd opnieuw ‘toestaan’ wanneer u een aankoop via internet wil betalen.  Voor alle kaarten is deze functionaliteit standaard ingesteld als ‘toegestaan’.

  • Het openstellen van uw kaarten voor gebruik in Europa of in heel de wereld

Voor de AXA bankkaart zijn verrichtingen ’in Europa’ standaard toegestaan. Wenst u uw bankkaart open te stellen voor verrichtingen ‘in heel de wereld’ dan kan u dit zelf aanpassen voor een periode van maximaal drie maanden. De begindatum van die periode ligt maximaal  één maand in de toekomst.

Voor de AXA Visa kaart zijn verrichtingen zijn ‘in heel de wereld’ standaard toegestaan.  Wenst u uw kredietkaart alleen te gebruiken ‘in Europa’ dan kan u dit altijd aanpassen zonder beperking van periode.

Een ‘landenlijst Europa’ is beschikbaar om u te ondersteunen in uw keuze.

  • Het tijdelijk aanpassen van de uitgavenlimieten per bankkaart

Voor de AXA bankkaart kun u altijd zelf de limieten voor ‘geldafhalingen’ of de limiet voor ‘betalingen in winkels’ verlagen of terug instellen tot de maximum limieten.

Voor de AXA Visa kaart is de maandelijkse uitgavenlimiet standaard ingesteld.  U kan zelf een aanvraag indienen om uw limiet te verlagen tot de minimum limiet van 1.250 EUR.  Voor een tijdelijke of permanente verhoging is altijd eerst een akkoord nodig van de bank.

Hoe gaat u te werk om deze functionaliteiten te wijzigen?

In het menu kan u ‘kaarten’ selecteren en krijgt u een overzicht van uw kaarten. Door te klikken op de gewenste kaart komt u op een detailscherm van de kaart terecht.  Via de tab ‘instellingen’ krijgt u een overzicht van de status van uw huidige functionaliteiten. Alle wijzigingen moeten in homebanking bevestigd worden via tekenen met de kaartlezer.  Bij mobile banking bevestigt u de aanpassingen met uw PIN code van zes cijfers.

Wie kan de instellingen beheren?

Voor de functionaliteiten ‘Betalen via internet’ en ‘Waar kan ik betalen met mijn kaart’ kan de kaarthouder zelf de instellingen beheren.  Voor de functionaliteit ‘Uitgavenlimiet’ kan de kaarthouder dit zelf op voorwaarde dat hij titularis of medetitularis is van de rekening. 

Voor minderjarigen kunnen de instellingen alleen aangepast worden door de wettelijke beheerder. De wettelijke beheerder kan eveneens een verhoging van de limieten van de AXA bankkaart aanpassen tot de maximum limiet van meerderjarigen.

Vanaf wanneer zijn de aangepaste instellingen van toepassing?

Alle aanpassingen gaan onmiddellijk in, uitgezonderd de aanvraag voor een wijziging van de ‘maandelijkse uitgavenlimiet’ van een Visa kaart. Het nodige akkoord van AXA bank wordt binnen vier bankwerkdagen bezorgd.

Hebt u nog vragen?

Neem gerust contact op met ons kantoor om u verder te helpen met deze nieuwe functionaliteiten.

  

share: