Uw onroerend goed, goed verzekerd ... want als het misloopt rekent u op een specialist

Een rechtsbijstand auto is een courant onderschreven waarborg.  Deze waakt er immers over dat u correct vergoed wordt na een ongeval.  Maar stond u al eens stil bij uw rechtsbijstand woning?.Vanuit onze ervaring dat er bij schade, vanaf een grootorde van 5.000 euro, vaak discussies ontstaan, adviseren wij onze klanten steevast om deze waarborg op te nemen in een perfect persoonlijk afgestemd verzekeringspakket. Niet alleen kunnen er problemen rijzen na een brand, ook de aanverwante risico’s als diefstal, waterschade en stormschade kunnen voor een betwisting zorgen met de eigen brandverzekeraar.

 

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar gaan wij op zoek naar de meest kwalitatieve maatschappijen op de markt.  Om uw belangen optimaal te verdedigen gaat onze keuze steevast uit naar een onafhankelijke, volledig zelfstandige en autonome partner. Deze autonomie en zelfstandigheid is een sterke troef. Dit voordeel staat borg voor een objectieve en optimale verdediging van de belangen van de klant.

 

Enkele argumenten waarover u zeker en vast eens goed moet nadenken:

 

Tegenexpertise

 

Om u te verdedigen heeft u bijstand nodig van een specialist die de schade objectief kan ramen. Hier kan men verwijzen naar de waarborg tegenexpertise die in de woningpolis vervat is.  Experts worden vaak vergoed op basis van het resultaat. Het honorarium wordt berekend als een percentage van de schadevergoeding, dat afneemt naarmate de verworven uitkering toeneemt.

Wanneer u een polis rechtsbijstand na brand hebt onderschreven, kunt u beroep doen op een expert van uw keuze en wordt een mogelijke spread ten belope van de expertisekosten bijkomend opgevangen, aanvullend op de contractuele verplichtingen van uw brandverzekeraar. U kunt rekenen op een objectieve specialist ter zake.

 

Grote schadeclaim

 

Men kan uiteraard na schaderaming een tweede expert aanstellen en in het geval deze expert niet tot een vergelijk komt met de eerste expert, overstappen naar een gerechtsexpertise of een arbitrageregeling. Tijdrovend.  Daarom is het in welbepaalde dossiers beter om preventief op te treden en geeft de rechtsbijstandsverzekeraar de klant onmiddellijk het groene licht om een eigen expert aan te stellen.

 

Opzoekingskosten

 

Als uw brandverzekeraar weigert om tussen te komen, verwijzend naar een welbepaalde uitsluiting in de algemene voorwaarden van uw woningpolis, en u kosten moet maken om uw gelijk te bewijzen … wie zal dat dan betalen?

De opzoekingskosten, nodig voor de detectie van de oorzaak van de schade, zijn bij de meeste rechtsbijstandsverzekeraars opgenomen in de polisvoorwaarden. Wanneer de brandverzekeraar naar aanleiding van een niet gedekt schadegeval deze kosten niet covert, kunt u rekenen op de waarborg rechtsbijstand na brand.

 

Nog een tip

Mogelijk heeft u deze waarborg binnen het pakket van uw woningpolis afgesloten.  Het hoeft geen betoog dat u dringend werk moet maken om deze waarborg bij een autonome, zelfstandige en onafhankelijke te onderschrijven. Tijd voor actie!

 

share: