Ontstaan

1986

Na 14 jaar dienst in de Brusselse hoofdzetel van het voormalig "Grondkrediet van België" (later Ippa Bank) vroeg Martine Noreilde haar overplaatsing naar eigen streek. Zij startte als bediende in het toenmalig Ippa bankkantoor in Kruishoutem.

1994

Door ziekte van de kantoorhouder valt de volle verantwoordelijkheid van het bankkantoor op Martine Noreilde. Ondertussen besliste Ippa Bank om de lokale kantoren uit te geven aan zelfstandige agenten.

1996

Oprichting van de vennootschap NV Meuret-Noreilde met als zaakvoeder Martine Noreilde en haar echtgenoot Dirk Meuret. Samen met een administratieve bediende adviseerde Martine voornamelijk in bankdiensten. Het bankkantoor op het Nieuw Plein kreeg een opfrissingsbeurt. Met de integratie van Ippa Bank en Anhyp in de groep Royale Belge – en de latere overname van de groep door AXA – werd naast de bank ook meer en meer advies in verzekeringsdiensten aangeboden.

2002

Het team van NV Meuret-Noreilde krijgt versterking van Christophe Meuret, de zoon van Dirk en Martine. Naast een intensieve opleiding in bank- en verzekeringsbemiddeling vestigt hij zich als zelfstandig verzekeringsmakelaar en neemt voornamelijk de dienstverlening in verzekeringen voor zijn rekening.

2006

Het team van NV Meuret-Noreilde wordt versterkt met Elke Juwet. Na een opleiding bankdiensten gaat de eerste jaren haar verantwoordelijkheid naar de algemene bankdiensten. Ondertussen behaalt Christophe het diploma als Financieel Adviseur bij EFPA (European Financial Planning Association) en breidt onze dienstverlening uit met advies inzake financiële planning.

2011

Ook Elke behaalt het diploma als zelfstandig verzekeringsmakelaar en neemt de activiteiten in schadeverzekeringen voor haar rekening. Om onze klanten een onafhankelijk advies in verzekeringen aan te bieden wordt het aantal verzekeringspartners uitgebreid (DAS, Generali, …)

2014

De fakkel van het familiebedrijf NV Meuret-Noreilde wordt doorgegeven. Martine geeft haar taken als zaakvoerder door aan haar zoon Christophe en geniet vanaf dan van haar welverdiend pensioen.

2016

Meuret-Noreilde nv krijgt een nieuwe commerciële en administratieve naam: MEFINO bvba. Onder leiding van Christophe, samen met 3 medewerkers begeleiden we onze klanten als het ware van hun eerste bankrekening tot de erfenisregeling.

Daarnaast krijgt ons kantoor, na bijna 20 jaar dienst, een opfrissingsbeurt. We willen bij de herinrichting ook speciaal aandacht besteden aan één van onze waarden: persoonlijk advies. Een open onthaal met mogelijkheden om persoonlijk en discreet samen een gesprek te voeren vormen de leidraad in de geplande inrichting.  Op 26 september 2016 openden de deuren van het vernieuwde kantoor voor het publiek.

2017

Het team van MEFINO wordt versterkt met de komst van een nieuwe collega: Yves Adam.  Yves startte zijn carrière reeds in 1994 als bediende in een verzekeringskantoor.  Nadien verwierf hij expertise als commercieel-administratief bediende bij een kredrietmakelaar en gedurende 6 jaar ook in een expertisebureau.  Na nog eens 7 jaar als verantwoordelijke verzekeringspolissen particulieren binnen een verzekeringsgroep besloot Yves ons team te vervoegen.

Binnen het team van MEFINO staat Yves in voor het beheer van onze schadeverzekeringen, de dossierbehandeling, schade-opvolging en contacten met zowel onze klanten als onze verzekeringspartners.