Mijn vermogen laten groeien

Naar u luisteren

Ons advies start bij een totale vermogensbenadering. Willen wij u goed adviseren in sparen en beleggen, dan is het belangrijk naar u te luisteren. Wie kan er immers beter dan uzelf uw situatie beschrijven: de plannen die u op welke termijn voor ogen heeft?

Uw ideale portefeuille uitwerken

De balans van uw vermogen en een duidelijk zicht op uw behoeften vormen de ruggengraat voor uw beleggerprofiel. Op basis van uw profiel en onze kennis van de financiële producten en diensten werken we uw ideale portefeuille uit.

Opvolgen, informeren en bijsturen

Beleggen zonder zich rekenschap te geven van de evolutie van uw portefeuille is zoals een weg inslaan zonder kaart te lezen. Nieuwe elementen zoals wetswijzigingen, nieuwe financiële situaties en wijzigingen op persoonlijk vlak kunnen immers noden om de planning bij te sturen. Tussentijdse evaluaties zijn dus geen overbodige luxe.