Uw kantoor is vandaag geopend van 09:00 tot 12:00.

FSMA

Ons kantoor staat onder toezicht van de FSMA en is ingeschreven als Belgische agent in bank- en beleggingsdiensten, Belgische verbonden agent in hypothecair krediet, Belgisch verbonden agent in consumentenkrediet en Belgische verzekeringsmakelaar onder het nummer 35313 in het register van de verzekeringstussenpersonen/register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten/register van de tussenpersonen in kredieten. U kan de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 220.52.11, fax. +32(0)2 220 52 75.

 

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij Ombudsfin te 1040 Brussel, Belliardstraat 14-17, Bus 8, tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545.77.79 - ombudsman@Ombudsfin.be - www.ombudsfin.be.