Uw kantoor is vandaag geopend van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 19:00.

Mijn zoon/dochter gaat werken als jobstudent. Hoe zit het met de fiscale gevolgen?

29 Juni 2023

Uw zoon/dochter heeft een arbeidsovereenkomst afgesloten om deze zomer als jobstudent te werken? Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Niet alleen een leuk financiëel extra voor uw zoon/dochter maar ook heel vaak een leerrijke kenismaking met het professionele leven.


We krijgen vaak de vraag of een arbeidsovereenkomst als jobstudent van een kind fiscale gevolgen heeft. Hieronder geven we graag wat meer informatie.
 

KINDERBIJSLAG OF HET GROEIPAKKET

Wanneer een jobstudent maximum 600 uur op jaarbasis (van 1 januari tot 31 december) presteert, dan blijft het recht op het groeipakket behouden.

Als het plafond van 600 uur toch wordt overschreden dan moet het aantal gepresteerde uren per maand in beschouwing genomen worden. Als het aantal gepresteerde uren op maandbasis niet meer dan 80 uur bedraagt, behoudt u eveneens het recht op het groeipakket.

Deze regels zijn trouwens ook van toepassing voor schoolverlaters tijdens de zomervakantie volgend op het afstuderen.

Opgelet, voor kinderen die niet gedomicilieerd zijn in Vlaanderen (bv. Brussel of Wallonië) gelden andere regels.
 

MUTUALITEIT

In principe wordt de werkende student ten aanzien van de mutualiteit beschouwd als persoon ten laste, zolang de student in aanmerking komt voor de uitkering van kinderbijslag (groeipakket). We verwijzen natuurlijk naar uw ziekenfonds voor verdere informatie.
 

PERSONENBELASTINGEN

Blijft uw kind nog ten laste in 2023?

Zodra uw kind per kalenderjaar 7.965 euro bruto verdient binnen een twee-oudergezin of 10.090 euro bruto binnen een één-oudergezin, is hij of zij niet meer fiscaal ten uwen laste.

Wenst u uw kind fiscaal ten laste te houden, dan kan u zijn situatie opvolgen op basis van het bruto bedrag op de loonstaat (looncode 441). U maakt na elke maand de som van het bedrag dat u terugvindt in de zone "totaal bruto" op de loonstaat. Hou rekening met de lopende maand, op deze manier behoudt u een veiligheidsmarge.


Moet u kind zelf een belastingaangifte doen?

Ongeacht de grootte van zijn inkomsten is de student er in ieder geval toe gehouden een aangifte in de personenbelasting in te dienen. Indien hij op 1 juni van het aanslagjaar (dus 2024) geen aangifteformulier heeft ontvangen, moet hij er zelf één aanvragen bij de taxatiedienst waaronder het ressorteert.

 

Deel dit nieuwsbericht: