Uw kantoor is vandaag geopend van 09:00 tot 12:00.

Nieuwe codes in aangifte personenbelasting voor eigenaars van effectenrekening

23 Mei 2019

Bent u titularis van één of meerdere effectenrekeningen?  Hou dan rekening met enkele nieuwe rubrieken in de aangifte van uw personenbelasting aanslagjaar 2019! 


Te recupereren roerende voorheffing op dividenden

Door goedkeuring van de programmawet van 25/12/2017 kan vanaf aanslagjaar 2019 op dividenden tot een gezamenlijk bedrag van € 640 de betaalde roerende voorheffing terug gerecupereerd worden via de personenbelasting.  Deze vrijstelling is van toepassing op aandelen en coöperatieve aandelen, maar niet op dividenden uit juridische constructies (vennootschappen) of instellingen voor collectieve belegging (beleggingsfondsen).

Het bedrag van de vrijgestelde roerende voorheffing dient aangegeven te worden in de nieuwe rubriek A, 1, b van Vak VII (codes 1437/2437) en kan dus maximaal € 192 per code bedragen (30% van €640).

Het bedrag van de ontvangen dividenden dient niet te worden aangegeven.  Uiteraard kan aan de belastingplichtige steeds het bewijs worden gevraagd dat hij wel degelijk de dividenden heeft ontvangen waarop de aangegeven RV is ingehouden.  We adviseren dan ook om de bewijzen (couponborderel of rekeninguittreksel) onmiddellijk bij de aangifte te voegen.

 

Aangifte van meer dan één effectenrekening

In het kader van een artikel 152 in het Wetboek diverse rechten en taksen is vanaf 2018 een taks verschuldigd van 0,15% voor natuurlijke personen wiens aandeel in één of meerdere effectenrekening, waarvan hij titularis is, een gemiddelde waarde heeft van € 500.000 of meer.

In de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2019, dient u als natuurlijk persoon aan te geven of u titularis bent van meerdere effectenrekeningen in rubriek E van Vak XIV (codes 1072/2072).

 

Ik geraak er niet aan uit!

Voor bijkomende inlichtingen blijven we natuurlijk tot uw dienst.

Deel dit nieuwsbericht: