Uw kantoor is vandaag gesloten.

Nieuwe fiscale wijzigingen voor de ondernemer vanaf 2020

24 September 2019

 Vanaf 2020 zijn er ingrijpende fiscale wijzigingen voor elke ondernemer.  De implicaties leggen we u hieronder uit aan de hand van een voorbeeld


Afschrijvingen moeten pro rata temporis gebeuren - Wat betekent dit?

Stel uw boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar en u koopt op 1 december een nieuwe bedrijfswagen ter waarde van 40.000 EUR die u gaat afschrijven op 4 jaar.  Dit komt neer op een jaarlijkse afschrijving van 10.000 EUR.

Tot eind 2019 kan u toch voor het fiscale boekjaar de volle 10.000 EUR afschrijven en ook in kosten nemen, ook al koopt u de bedrijfswagen pas op 1 december 2019.

Vanaf 2020 kunt u slechts afschrijven in verhouding tot het aantal dagen dat u de investering in bezit hebt (pro rata temporis).  Koopt u dus een bedrijfswagen op 1 december 2020 dan hebt u de wagen slechts 1 maand ofwel 1/12de van het boekjaar in bezit.  Daarom mag u slechts 1/12de van 10.000 EUR ofwel 833 EUR afschrijven en in kosten nemen.

 

Het degressief afschrijven verdwijnt - Wat betekent dit?

Stel u koopt een nieuwe machine ter waarde van 50.000 EUR die u gaat afschrijven op 5 jaar.

Tot eind 2019 kan u kiezen tussen lineair (ieder jaar hetzelfde bedrag afschrijven) en degressief afschrijven (in het eerste jaar een hogere afschrijving doen en deze dan dalend laten verminderen tot het laatste jaar).  Vanaf 2020 zal enkel een lineaire afschrijving mogelijk zijn.

 

De investeringsaftrek verlaagt van 20% naar 8% - Wat betekent dit?

Tot nu kunt u voor bepaalde investeringen genieten van de zogenaamde investeringsaftrek.  Dit geeft u de mogelijkheid om de belastbare winst met een bepaald % van het investeringsbedrag te verminderen.  Vanaf 2020 bedraagt de investeringsaftrek geen 20% maar 8%, waardoor de belastbare winst verhoogd.

Hebt u als ondernemer nog investeringen op het oog.  Dan is het zeker belangrijk om deze samen met uw boekhouder voor 2020 te bespreken.  En voor de financiering van uw investering...daar willen wij u graag bij helpen.  Kom gerust eens langs!  

Deel dit nieuwsbericht: