Uw kantoor is vandaag geopend van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 19:00!

We gaan geen beloftes doen maar samen werken aan jouw pensioen!

22 Mei 2019

Volgens Eurostat stijgt in 2020 de levensverwachting voor vrouwen tot 85 jaar en in 2050 tot 88,3 jaar. Voor de mannen stijgt ze in 2020 tot 78,9 jaar en in 2050 tot 82,3 jaar. Ook ons land wordt geconfronteerd met de bijzonder sterke veroudering van zijn bevolking. In 2030 zullen in België 2,7 miljoen mensen ouder zijn dan 65 jaar.


Vandaag berusten heel wat Belgen nog op de eerste pensioenpijler, namelijk het wettelijk pensioen.

Het Belgische wettelijk pensioenstelsel is gebaseerd op een systeem waarbij de huidige actieve generatie sociale bijdragen betaalt die onder meer dienen om de pensioenen van de huidige gepensioneerden te betalen. Dat repartitiesysteem veronderstelt een solidariteit tussen de generaties. Door de vergrijzing, de stijging van het aantal gepensioneerden die almaar ouder worden terwijl het aantal jonge actieve werkenden afneemt, staat dit systeem onder druk.  Waar we vandaag met 4 actieve Belgen werken voor één gepensioneerde zal dit binnen enkele jaren 2 op 1 worden.

Uit recente enquêtes vreest 70% van de Vlamingen dat het wettelijk pensioen op termijn niet meer zal volstaan.  Helaas hebben jaren besluitloosheid voor geen concrete oplossingen gezorgd zodat dit systeem met de jaren verzwakte.  En vandaag zouden de noodzakelijke ingrepen in het wettelijk pensioenstelsel drastisch zijn...denken we maar aan het verhogen van de wettelijke pensioenleeftijd!

Moraal van het verhaal…het wordt tijd om even stil te staan bij UW pensioen!  Want gelukkig zijn er naast de eerste pijler (wettelijk pensioen) nog 3 andere pijlers waar u ZELF voor kan zorgen.  En daar kan u rekenen op onze steun.

We gaan geen beloftes doen maar samen werken aan jouw pensioen!

Onder deze slogan gaan we samen even stilstaan bij uw wettelijk pensioen.  Hoeveel verwacht u en hoeveel zal u krijgen?  Daarnaast adviseren wij graag in de mogelijkheden om uw pensioenreserve te verhogen zodat u zorgeloos kan uitkijken naar de dag van pensionering.  U kan er trouwens nog een aardige duit belastingen mee besparen!

Dus, bent u bezorgd om uw pensioen?  Wacht dan niet tot het te laat is maar neem het heft in eigen handen en bouw samen met ons vandaag nog aan uw zorgeloze oude dag.

Kom dus vrijblijvend eens langs voor een oriënterend gesprek.  Kost u niets, maar kan u veel opbrengen.

Deel dit nieuwsbericht: