Mijzelf en mijn personeel beschermen

Uw personeel beschermen tegen Arbeidsongevallen

Heeft u personeelsleden in dienst? Dan verplicht de wetgeving om voor alle personeelsleden een verzekering af te sluiten tegen de verwondingen die ze oplopen door een arbeids- of een arbeidswegongeval. Wij adviseren u in een geschikte verzekering arbeidsongevallen om al uw werknemers te beschermen tijdens hun werk.

Uzelf beschermen tegen ongevallen en/of ziekte

Als zelfstandig ondernemer valt u niet onder de arbeidsongevallenwetgeving. Toch kan u tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn door een ongeval, zowel in het beroepsleven als in het privéleven. En wat met uw inkomen bij ziekte? Of wat met uw nabestaanden indien u komt te overlijden? Een degelijke verzekering gewaarborgd inkomen is hier op zijn plaats.

Uw aansprakelijkheid verzekeren

Als ondernemer kan u aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden of zelfs aan het milieu door toedoen van uw activiteiten. Maar ook als bedrijfsleider van een vennootschap kunnen bestuursfouten uw aansprakelijkheid in het gedrang brengen. Wij adviseren in de juiste oplossingen om uw beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

U juridisch bijstaan

Als ondernemer verricht u dagelijks handelingen in de vorm van overeenkomsten. Al doet u het nog zo goed, de kans bestaat altijd dat u in conflict raakt met een opdrachtgever met als gevolg dat de opdracht niet betaald wordt of erger nog, dat u een fikse claim op uw deurmat vindt. Dankzij uw verzekering rechtsbijstand kan u rekenen op de juiste juridische steun.