Uw kantoor is vandaag geopend van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 18:00.

We staan altijd aan je zijde

Met vrijblijvend, persoonlijk en onafhankelijk advies

Opvolging van u verzekeringsaanvraag en schadedossier

Hulp bij schade

Dicht bij jou in de buurt

Aansprakelijkheid en juridische bijstand

Een fout of professionele nalatigheid kan snel tot dramatische financiële gevolgen leiden. En soms leidt dit tot een conflict waar je best juridische bijstand kan gebruiken. Wij zorgen voor professionele oplossingen op maat van jouw activiteit.

BA beroep

Een verzekering BA beroep is voor bepaalde gereglementeerde beroepen verplicht en vergoedt de schade berokkend aan derden bij de uitoefening van uw activiteiten.

BA uitbating & na levering

Een schade is snel gebeurd, daarom is de bescherming van het patrimonium van uw onderneming meer dan essentieel.

Objectieve aansprakelijkheid

De verzekering objectieve aansprakelijkheid is wettelijk verplicht voor uitbaters van bepaalde inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn.

10-jarige BA voor bouwsector

Deze verzekering is verplicht voor dienstverleners in de bouwsector bij renovatie-of bouwwerkzaamheden van woningen waarvoor tussenkomst van een architect verplicht is.

Verzekering cyberrisico

Wacht niet tot cybercriminelen jouw bedrijf digitaal aanvallen en bescherm je tegen cybercriminaliteit.

Goederen, gebouwen en mobiliteit

Een fout of professionele nalatigheid kan snel tot dramatische financiële gevolgen leiden. En soms leidt dit tot een conflict waar je best juridische bijstand kan gebruiken. Wij zorgen voor professionele oplossingen op maat van jouw activiteit.

Brand, diefstal en bedrijfsschade

Een brand, een ontploffing, een storm, diefstal of vandalisme kunnen zware schade berokkenen. Kies voor de juiste dekkingen en stel de continuïteit van jouw activiteiten veilig!

Brandverzekering mede-eigenaars

Syndicus of mede-eigenaar van een gebouw voor professioneel gebruik? Kies voor een brandverzekering die uiterst geschikt is.

Verzekering bouwplaatsrisico's

Beheer en bescherm uw bouw- en renovatieprojecten in alle gemoedsrust dankzij onze verzekering Alle Bouwplaatsrisico's.

Verzekering materieel en machines

Verzeker jouw materieel tegen diefstal en alle onvoorzienbare en plotselinge schade en zorg voor continuïteit van jouw bedrijf.

Verzekering auto, bestelwagen of vrachtwagen

Bescherm jouw wagenpark met de juiste dekkingen en zorg voor continuïteit van jouw mobiliteit.

Lichamelijke schade

Een fout of professionele nalatigheid kan snel tot dramatische financiële gevolgen leiden. En soms leidt dit tot een conflict waar je best juridische bijstand kan gebruiken. Wij zorgen voor professionele oplossingen op maat van jouw activiteit.

Gewaarborgd inkomen

Arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval en verlies je daardoor beroepsinkomen? Dankzij gewaarborgd inkomen krijg je elke maand een uitkering, bovenop de uitkering van ziekenfonds.

Arbeidsongevallen

Je bent als ondernemer wettelijk verplicht om jouw personeel te verzekeren voor arbeidsongevallen.

Collectieve hospitalisatie

Vergoed de medische kosten van je werknemers bij een ziekenhuisopname door ziekte of ongeval. Bovendien is deze verzekering een mooi extralegaal voordeel voor je personeel.

Ambulante zorgen

Geneesmiddelen, tandprothesen, brilglazen... Op een jaar tijd kunnen deze kosten heel hoog oplopen. Sluit onze verzekering Ambulante Zorgen af voor uw medewerkers.

Pensioenopbouw

Bouw jij al een extraatje op voor jouw pensioen? Samen kijken we naar verschillende opties om de beste pensioenopbouw te garanderen met een optimaal fiscaal voordeel.

VAPZ

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, of VAPZ, is de meest fiscaal voordelige manier om als zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen.

IPT

Met een Individuele Pensioentoezegging heb je als bedrijfsleider van een vennootschap de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen en te voorzien in vervangingsinkomen.

Sociaal VAPZ

Een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen zorgt voor maximale bescherming en fiscale voordelen. Jij en je nabestaanden genieten daarbij van extra financiële bescherming.

POZ

Zelfstandige met een éénmanszaak? Spaar met de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) voor een aanvullend pensioen en geniet 30% fiscaal voordeel.

RIZIV

Geconventioneerd zorgverlener? Investeer uw RIZIV-toelage voor de opbouw van een aanvullend pensioen en/of gewaarborgd inkomen.

We staan altijd aan je zijde

Met vrijblijvend, persoonlijk en onafhankelijk advies

Opvolging van u verzekeringsaanvraag en schadedossier

Hulp bij schade

Dicht bij jou in de buurt